Tunnistused

Ma olen osasid neist piltidest tegelikus suuruses näinud ja need on lihtsalt sõnul seletamatult ilusad.
Kristi, Kuressaare, Eesti
* * *
Sina oskad maalida midagi sellsit mida kõik kunstnikud ja nähtav maailm pakkuda ei suuda. Soovin kogu südamest, et Sinu töö kannaks palju head vilja. (Joh:15,5)
Birgit, Rootsi
* * *
Miski kutsub Su pilte ikka ja jälle vaatama. Siis kui on raske. Olen neid näinud ka Kuressaare linnuses näitusesaalis valitud (õigesti suunatud) valguses ja jäin mõne sisse neist lihtsalt nagu kinni! Küllap oled neisse pannud täiesti ausalt ja siiralt oma südame, seepärast nad nii tugevalt ehk mõjuvadki. Oleksin väga õnnelik üht neist omades, aga pean selleks veel pingutama - nii materiaalselt kui hingeliselt, et seda tööd väärt olla.
Ülle, Kuressaare

Jumala Sõna maalis

Minu eesmärk ja igatsus on maalida Jumala Sõna. Maale, mis paneksid vaataja mõtlema vaimsetele asjadele. Need pildid on inimestele, kes otsivad midagi enamat kui see nähtav maailm suudab pakkuda. Need on vaatajale, kes janunevad tõe järgi, otsivad seda õiget teed, mida mööda käia ja tõelist elu mida elada.

Loe edasi >>

Vaata seda

 • Tee ellu -- Ef 2:1-10, Ro 10:9-10, 2Ko 5:17
 • Kadunud poja tagasitulek I -- Luuka 15:11-32
 • Marta ja Maarja -- Lk 10:38-42, Kg 3:1
 • Pühitsetud Issandale
 • Kas oled valmis selleks hetkeks? -- Mt 24:31, Mt 24:36, Lk 21:34-36
 • Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles. -- Mattheuse 28:6
 • Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all; sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. -- Ps 23:5
 • See tõeline valgus, mis valgustab igat inimest, oli tulemas maailma -- Johannese 1:1-14
 • Jeesus jättis teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes -- Johannese 13:15, 1.peetruse 2:19-21, Matteuse 16:24, Filiplastele 2:5-11
 • Tähendamissõna külvajast -- Lk 8:4-15
 • Meeleparandus ja Arm! -- Lk 7:36-38
 • Hõisakem Issandale kogu ilmamaa -- Laul 98:4-6
 • Kuradi vastu seiske kindlalt usus -- 1Peetruse 5:8-10
 • Päästja on sündinud -- Galaatlaste 4:4-5, Jesaja 52:10
 • Immaanuel -- Matteuse 1:23
 • Kitsas ja lai tee -- Mt 7:13-14, 5Mo 30:19-20
 • Ma ootan Issandat, mu hing ootab, ja ma loodan tema sõna peale. -- Ps 130:5
 • Tõstke silmad ja vaadake põlde: need on juba valged lõikuseks! -- Jh 4:35-36
 • Julge särada!
 • Jeesuse viimne paasasöömaaeg -- Luuka 22:19-20, Johannese 6:48,51,55,57,63
 • Jeesuse viimne paasasöömaaeg -- Lk 22:19-20, Jh 6:48,51,55,57,63
 • Tähetargad hommikumaalt -- Matteuse 2:1-2
 • Jeesuse sünd -- Luuka 2:6-7
 • Kadunud poja tagasitulek II -- Lk 15:11-31
 • Juuda Lõvi -- Rev 5:5
 • Marki mõtted -- Lk 12:4-5
 • Pangem maha kõik koormav ja patt -- Heebrealastele 12:1-3
 • Jeesus on tee, tõde ja elu -- Jh 14:6, Ap 4:12, Jh 3:18, Jh 11:25-26, Kl 1:14-20, Mt 11:27-30
 • Jumal, sinu Sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal -- Ps 119:105, Jh 1:1-3,5,9,14, Jh 12:46
 • Riietuge uue inimesega! -- Efeslastele 4:22-24, Roomlastele 12:2
 • Jeesus on uks, kes tema kaudu sisse läheb saab päästetud -- Johannese10:9, Efeslastele 2:18, Heebrealastele 10:19-20, Johannese 14:6
 • Ingel kuulutab rõõmusõnumit -- Luuka 2:8-14, Jesaja 52:10
 • Risti vägi -- Johannese 3:16, Roomlastele 5:8, Jesaja 53:4-6, Tiitusele 2:14, 1Peetruse 2.24
 • Jumal, sinu Sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal -- Ps 119:105, Jh 12:46, Jh 1:1-3,5,9,14
 • Tähendamissõna kümnest neitsist -- Mt 25:1-13
 • Kandke õiget meeleparanduse vilja -- Mt 3:8,10, Mt 7:18-19, Lk 13:6-9
 • Jeesus seisab ukse taga ja koputab -- Ilm 3:20, Jh 14:23
 • Esmasünniõigus -- 1Ms 25:29-34
 • Palve -- Luuka 18:1, Matteuse 7:7, 1.Johannese 5:14-15, Johannese 15:7, Matteuse 6:6, Jakoobuse 5:16, Markuse 11:24-25
 • Pühavaimu tulek nelipühapäeval -- Apostlite teod 2:1-4;16-18, Hesekiel 11:19-20
 • Aga mina ja mu pere, meie teenime Issandat! -- Jos 24:15
 • Jehoova püha käsivars -- Js 52:10, Gl 4:4-5
 • Pangem maha kõik koormav ja patt -- He 12:1-3

Kaasaegne kristlik kunst