Tunnistused

inspireeritud... kaunis
E. P., , Eesti
* * *
Ain, nii lahe on sinu pilte vaadata, sa oled saanud Jumalalt uskumatu ande, natsa isegi kadestan sind. Veelkord suur tänu ka selle eest, et illustreerisid minu luulekogu, Sa olid parim valik, kelle piltides on sügavus ja.......
Weix, Tallinn, Eesti
* * *
Hea on vaadata kristlike pilte selles pimedas maailmas. Vaatasin koos 10 aastase tütrega, ka temale meeldisid need pildid. Jõudu tööle.
TAIMI PEETSALU, Koogi k JÕGEVA MK, Eesti

Jumala Sõna maalis

Minu eesmärk ja igatsus on maalida Jumala Sõna. Maale, mis paneksid vaataja mõtlema vaimsetele asjadele. Need pildid on inimestele, kes otsivad midagi enamat kui see nähtav maailm suudab pakkuda. Need on vaatajale, kes janunevad tõe järgi, otsivad seda õiget teed, mida mööda käia ja tõelist elu mida elada.

Loe edasi >>

Vaata seda

 • Tähendamissõna kümnest neitsist -- Mt 25:1-13
 • Aga mina ja mu pere, meie teenime Issandat! -- Jos 24:15
 • Risti vägi -- Johannese 3:16, Roomlastele 5:8, Jesaja 53:4-6, Tiitusele 2:14, 1Peetruse 2.24
 • Palve -- Luuka 18:1, Matteuse 7:7, 1.Johannese 5:14-15, Johannese 15:7, Matteuse 6:6, Jakoobuse 5:16, Markuse 11:24-25
 • Pühavaimu tulek nelipühapäeval -- Apostlite teod 2:1-4;16-18, Hesekiel 11:19-20
 • Jeesuse sünd -- Luuka 2:6-7
 • Tähetargad hommikumaalt -- Matteuse 2:1-2
 • Jeesus jättis teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes -- Johannese 13:15, 1.peetruse 2:19-21, Matteuse 16:24, Filiplastele 2:5-11
 • Jumal, sinu Sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal -- Ps 119:105, Jh 12:46, Jh 1:1-3,5,9,14
 • Jeesuse viimne paasasöömaaeg -- Luuka 22:19-20, Johannese 6:48,51,55,57,63
 • See tõeline valgus, mis valgustab igat inimest, oli tulemas maailma -- Johannese 1:1-14
 • Kitsas ja lai tee -- Mt 7:13-14, 5Mo 30:19-20
 • Kadunud poja tagasitulek I -- Luuka 15:11-32
 • Kadunud poja tagasitulek II -- Lk 15:11-31
 • Immaanuel -- Matteuse 1:23
 • Pangem maha kõik koormav ja patt -- Heebrealastele 12:1-3
 • Julge särada!
 • Tõstke silmad ja vaadake põlde: need on juba valged lõikuseks! -- Jh 4:35-36
 • Marki mõtted -- Lk 12:4-5
 • Jeesuse viimne paasasöömaaeg -- Lk 22:19-20, Jh 6:48,51,55,57,63
 • Juuda Lõvi -- Rev 5:5
 • Esmasünniõigus -- 1Ms 25:29-34
 • Meeleparandus ja Arm! -- Lk 7:36-38
 • Jeesus seisab ukse taga ja koputab -- Ilm 3:20, Jh 14:23
 • Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all; sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. -- Ps 23:5
 • Jumal, sinu Sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal -- Ps 119:105, Jh 1:1-3,5,9,14, Jh 12:46
 • Tee ellu -- Ef 2:1-10, Ro 10:9-10, 2Ko 5:17
 • Jeesus on tee, tõde ja elu -- Jh 14:6, Ap 4:12, Jh 3:18, Jh 11:25-26, Kl 1:14-20, Mt 11:27-30
 • Kas oled valmis selleks hetkeks? -- Mt 24:31, Mt 24:36, Lk 21:34-36
 • Kuradi vastu seiske kindlalt usus -- 1Peetruse 5:8-10
 • Päästja on sündinud -- Galaatlaste 4:4-5, Jesaja 52:10
 • Marta ja Maarja -- Lk 10:38-42, Kg 3:1
 • Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles. -- Mattheuse 28:6
 • Kandke õiget meeleparanduse vilja -- Mt 3:8,10, Mt 7:18-19, Lk 13:6-9
 • Hõisakem Issandale kogu ilmamaa -- Laul 98:4-6
 • Ma ootan Issandat, mu hing ootab, ja ma loodan tema sõna peale. -- Ps 130:5
 • Jehoova püha käsivars -- Js 52:10, Gl 4:4-5
 • Jeesus on uks, kes tema kaudu sisse läheb saab päästetud -- Johannese10:9, Efeslastele 2:18, Heebrealastele 10:19-20, Johannese 14:6
 • Pangem maha kõik koormav ja patt -- He 12:1-3
 • Tähendamissõna külvajast -- Lk 8:4-15
 • Ingel kuulutab rõõmusõnumit -- Luuka 2:8-14, Jesaja 52:10
 • Riietuge uue inimesega! -- Efeslastele 4:22-24, Roomlastele 12:2
 • Pühitsetud Issandale

Kaasaegne kristlik kunst