Tunnistused

Esimene mõte mis tekkis, nagu siin tunnistustestki lugesin - "Neid oleks justkui Jumal ise maalinud" Väga meeldib! Õnnistusi!
Gert, Võsu
* * *
Sinu pildid on täiesti sõnul seletamatult kaunid. Neid oleks justkui Jumal ise maalinud. Tänan Jumalat, et ta on andnud maailmale inimese kes Tema sõna läbi kunsti teistele kuulutab. Õnnistusi
Kristi, Kuressaare, Eesti
* * *
Tere! Soovin tänu avaldada Ain Varesele, kes on otsustanud järgida ning armastada oma Jumalat, mille läbi on saanud sajad inimesed õnnistatud. Plaanin ühe Sinu maali koopia kinkida oma õele sünnipäevaks, kes veel ei tunne Jumalat, kuid kellele avaldavad muljet loomingulisus ning kunst. Usun, et läbi selle pildi Jumal saab talle kõnelda ning sellest võib alata üks ilus ning pikk suhe!Õnnistusi!
Anne-Ly Look, Pärnu, Eesti

Jumala Sõna maalis

Minu eesmärk ja igatsus on maalida Jumala Sõna. Maale, mis paneksid vaataja mõtlema vaimsetele asjadele. Need pildid on inimestele, kes otsivad midagi enamat kui see nähtav maailm suudab pakkuda. Need on vaatajale, kes janunevad tõe järgi, otsivad seda õiget teed, mida mööda käia ja tõelist elu mida elada.

Loe edasi >>

Vaata seda

 • Palve -- Luuka 18:1, Matteuse 7:7, 1.Johannese 5:14-15, Johannese 15:7, Matteuse 6:6, Jakoobuse 5:16, Markuse 11:24-25
 • Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all; sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. -- Ps 23:5
 • Kuradi vastu seiske kindlalt usus -- 1Peetruse 5:8-10
 • Tähendamissõna kümnest neitsist -- Mt 25:1-13
 • Juuda Lõvi -- Rev 5:5
 • Esmasünniõigus -- 1Ms 25:29-34
 • Riietuge uue inimesega! -- Efeslastele 4:22-24, Roomlastele 12:2
 • Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles. -- Mattheuse 28:6
 • Jehoova püha käsivars -- Js 52:10, Gl 4:4-5
 • Meeleparandus ja Arm! -- Lk 7:36-38
 • Marta ja Maarja -- Lk 10:38-42, Kg 3:1
 • Jumal, sinu Sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal -- Ps 119:105, Jh 1:1-3,5,9,14, Jh 12:46
 • Pühavaimu tulek nelipühapäeval -- Apostlite teod 2:1-4;16-18, Hesekiel 11:19-20
 • Kadunud poja tagasitulek II -- Lk 15:11-31
 • Tähendamissõna külvajast -- Lk 8:4-15
 • Aga mina ja mu pere, meie teenime Issandat! -- Jos 24:15
 • Ma ootan Issandat, mu hing ootab, ja ma loodan tema sõna peale. -- Ps 130:5
 • Hõisakem Issandale kogu ilmamaa -- Laul 98:4-6
 • See tõeline valgus, mis valgustab igat inimest, oli tulemas maailma -- Johannese 1:1-14
 • Jeesuse viimne paasasöömaaeg -- Lk 22:19-20, Jh 6:48,51,55,57,63
 • Ingel kuulutab rõõmusõnumit -- Luuka 2:8-14, Jesaja 52:10
 • Kandke õiget meeleparanduse vilja -- Mt 3:8,10, Mt 7:18-19, Lk 13:6-9
 • Kitsas ja lai tee -- Mt 7:13-14, 5Mo 30:19-20
 • Kas oled valmis selleks hetkeks? -- Mt 24:31, Mt 24:36, Lk 21:34-36
 • Kadunud poja tagasitulek I -- Luuka 15:11-32
 • Jeesus on tee, tõde ja elu -- Jh 14:6, Ap 4:12, Jh 3:18, Jh 11:25-26, Kl 1:14-20, Mt 11:27-30
 • Pangem maha kõik koormav ja patt -- Heebrealastele 12:1-3
 • Marki mõtted -- Lk 12:4-5
 • Pangem maha kõik koormav ja patt -- He 12:1-3
 • Tähetargad hommikumaalt -- Matteuse 2:1-2
 • Jeesuse viimne paasasöömaaeg -- Luuka 22:19-20, Johannese 6:48,51,55,57,63
 • Jeesus on uks, kes tema kaudu sisse läheb saab päästetud -- Johannese10:9, Efeslastele 2:18, Heebrealastele 10:19-20, Johannese 14:6
 • Päästja on sündinud -- Galaatlaste 4:4-5, Jesaja 52:10
 • Tee ellu -- Ef 2:1-10, Ro 10:9-10, 2Ko 5:17
 • Julge särada!
 • Tõstke silmad ja vaadake põlde: need on juba valged lõikuseks! -- Jh 4:35-36
 • Immaanuel -- Matteuse 1:23
 • Risti vägi -- Johannese 3:16, Roomlastele 5:8, Jesaja 53:4-6, Tiitusele 2:14, 1Peetruse 2.24
 • Jumal, sinu Sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal -- Ps 119:105, Jh 12:46, Jh 1:1-3,5,9,14
 • Jeesus jättis teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes -- Johannese 13:15, 1.peetruse 2:19-21, Matteuse 16:24, Filiplastele 2:5-11
 • Jeesuse sünd -- Luuka 2:6-7
 • Jeesus seisab ukse taga ja koputab -- Ilm 3:20, Jh 14:23
 • Pühitsetud Issandale

Kaasaegne kristlik kunst