Tunnistused

Tänan Jumalat, et Ta juhatas mind Sinu piltide juurde. Nendes on tunda erilist tunnetust, Püha Vaimu väge. Ühekorraga nad vist vaatamiseks ei olegi. Hakkan käima neid pilte ühekaupa vaatamas ja mõtisklemas Jumala üle. Soovin jätkuvaidÕnnistusi Sulle ja Su perele.
Karin, Tallinn, Eesti
* * *
Pole sõnu. Nagu parimad! Kui ma neid esimest korda nägin, mul vajus nagu tõsiselt suu lahti:D tõeliselt võrratud!:) Õnnistusi!
Tiina, saaremaa, Eesti
* * *
Kui vähe on tarvis, et teist inimest õnnelikuks teha. Olen minagi saanud tunda seda õnne, olles osasaaja kunstniku loomingust ja selle mõjust tänulikult Gustav Kutsar
Gustav Kutsar, Tallinn-Tartu-Saaremaa, Eesti

Jumala Sõna maalis

Minu eesmärk ja igatsus on maalida Jumala Sõna. Maale, mis paneksid vaataja mõtlema vaimsetele asjadele. Need pildid on inimestele, kes otsivad midagi enamat kui see nähtav maailm suudab pakkuda. Need on vaatajale, kes janunevad tõe järgi, otsivad seda õiget teed, mida mööda käia ja tõelist elu mida elada.

Loe edasi >>

Vaata seda

 • Ma ootan Issandat, mu hing ootab, ja ma loodan tema sõna peale. -- Ps 130:5
 • Marki mõtted -- Lk 12:4-5
 • Kuradi vastu seiske kindlalt usus -- 1Peetruse 5:8-10
 • Kadunud poja tagasitulek I -- Luuka 15:11-32
 • Jeesuse viimne paasasöömaaeg -- Luuka 22:19-20, Johannese 6:48,51,55,57,63
 • Esmasünniõigus -- 1Ms 25:29-34
 • Päästja on sündinud -- Galaatlaste 4:4-5, Jesaja 52:10
 • Kitsas ja lai tee -- Mt 7:13-14, 5Mo 30:19-20
 • Kandke õiget meeleparanduse vilja -- Mt 3:8,10, Mt 7:18-19, Lk 13:6-9
 • Hõisakem Issandale kogu ilmamaa -- Laul 98:4-6
 • Jeesus seisab ukse taga ja koputab -- Ilm 3:20, Jh 14:23
 • Tähendamissõna külvajast -- Lk 8:4-15
 • Jeesuse sünd -- Luuka 2:6-7
 • Tähendamissõna kümnest neitsist -- Mt 25:1-13
 • Tõstke silmad ja vaadake põlde: need on juba valged lõikuseks! -- Jh 4:35-36
 • Riietuge uue inimesega! -- Efeslastele 4:22-24, Roomlastele 12:2
 • Jehoova püha käsivars -- Js 52:10, Gl 4:4-5
 • Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles. -- Mattheuse 28:6
 • Ingel kuulutab rõõmusõnumit -- Luuka 2:8-14, Jesaja 52:10
 • Kas oled valmis selleks hetkeks? -- Mt 24:31, Mt 24:36, Lk 21:34-36
 • Julge särada!
 • Jeesus on uks, kes tema kaudu sisse läheb saab päästetud -- Johannese10:9, Efeslastele 2:18, Heebrealastele 10:19-20, Johannese 14:6
 • Meeleparandus ja Arm! -- Lk 7:36-38
 • Kadunud poja tagasitulek II -- Lk 15:11-31
 • Tähetargad hommikumaalt -- Matteuse 2:1-2
 • Pangem maha kõik koormav ja patt -- Heebrealastele 12:1-3
 • Marta ja Maarja -- Lk 10:38-42, Kg 3:1
 • Aga mina ja mu pere, meie teenime Issandat! -- Jos 24:15
 • Palve -- Luuka 18:1, Matteuse 7:7, 1.Johannese 5:14-15, Johannese 15:7, Matteuse 6:6, Jakoobuse 5:16, Markuse 11:24-25
 • See tõeline valgus, mis valgustab igat inimest, oli tulemas maailma -- Johannese 1:1-14
 • Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all; sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. -- Ps 23:5
 • Pühavaimu tulek nelipühapäeval -- Apostlite teod 2:1-4;16-18, Hesekiel 11:19-20
 • Juuda Lõvi -- Rev 5:5
 • Tee ellu -- Ef 2:1-10, Ro 10:9-10, 2Ko 5:17
 • Pühitsetud Issandale
 • Risti vägi -- Johannese 3:16, Roomlastele 5:8, Jesaja 53:4-6, Tiitusele 2:14, 1Peetruse 2.24
 • Pangem maha kõik koormav ja patt -- He 12:1-3
 • Jumal, sinu Sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal -- Ps 119:105, Jh 1:1-3,5,9,14, Jh 12:46
 • Jeesus jättis teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes -- Johannese 13:15, 1.peetruse 2:19-21, Matteuse 16:24, Filiplastele 2:5-11
 • Jumal, sinu Sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal -- Ps 119:105, Jh 12:46, Jh 1:1-3,5,9,14
 • Jeesuse viimne paasasöömaaeg -- Lk 22:19-20, Jh 6:48,51,55,57,63
 • Jeesus on tee, tõde ja elu -- Jh 14:6, Ap 4:12, Jh 3:18, Jh 11:25-26, Kl 1:14-20, Mt 11:27-30
 • Immaanuel -- Matteuse 1:23

Kaasaegne kristlik kunst