Tunnistused

taevast tulnud maalid, tänu taevaisale ja Ainile.
merike, kuressaare, Eesti
* * *
Olen sinu töödest alati kõike kõige paremat arvanud, aga tundub, et su maalid lähevad iga aastaga aina paremaks.:) Igatahes tekkis mus sügav kadedus ja uhkus, et mul nii andekas vend on. Jätka samas vaimus.
Gerda Vares, Kuressaare, Eesti
* * *
Tänan kruuside eest,need on tõesti väga ilusad, tõeline and Jumalalt. Päris raske oli teha valikut,kuna vaadates Teie töid,oleksin soovinud kõike.Teie maalid on tõesti sellised ,mis vaadates panevad end unustama ja mõtlema selle peale,kui vägev on Jumal, Aitäh teile, soovin palju Jumala õnnistusi ja Juhtimist Teie ellu ja töösse ka edaspidiseks ! Merike!
Merike, Haapsalust

Jumala Sõna maalis

Minu eesmärk ja igatsus on maalida Jumala Sõna. Maale, mis paneksid vaataja mõtlema vaimsetele asjadele. Need pildid on inimestele, kes otsivad midagi enamat kui see nähtav maailm suudab pakkuda. Need on vaatajale, kes janunevad tõe järgi, otsivad seda õiget teed, mida mööda käia ja tõelist elu mida elada.

Loe edasi >>

Vaata seda

 • Meeleparandus ja Arm! -- Lk 7:36-38
 • Immaanuel -- Matteuse 1:23
 • Tähendamissõna külvajast -- Lk 8:4-15
 • Jeesuse sünd -- Luuka 2:6-7
 • Ma ootan Issandat, mu hing ootab, ja ma loodan tema sõna peale. -- Ps 130:5
 • Hõisakem Issandale kogu ilmamaa -- Laul 98:4-6
 • Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all; sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. -- Ps 23:5
 • Pangem maha kõik koormav ja patt -- He 12:1-3
 • Tee ellu -- Ef 2:1-10, Ro 10:9-10, 2Ko 5:17
 • Tähendamissõna kümnest neitsist -- Mt 25:1-13
 • Jeesus on tee, tõde ja elu -- Jh 14:6, Ap 4:12, Jh 3:18, Jh 11:25-26, Kl 1:14-20, Mt 11:27-30
 • Kadunud poja tagasitulek I -- Luuka 15:11-32
 • Julge särada!
 • Kitsas ja lai tee -- Mt 7:13-14, 5Mo 30:19-20
 • Päästja on sündinud -- Galaatlaste 4:4-5, Jesaja 52:10
 • Jumal, sinu Sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal -- Ps 119:105, Jh 1:1-3,5,9,14, Jh 12:46
 • Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles. -- Mattheuse 28:6
 • Kadunud poja tagasitulek II -- Lk 15:11-31
 • Marki mõtted -- Lk 12:4-5
 • Tähetargad hommikumaalt -- Matteuse 2:1-2
 • Juuda Lõvi -- Rev 5:5
 • Jumal, sinu Sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal -- Ps 119:105, Jh 12:46, Jh 1:1-3,5,9,14
 • Jeesus on uks, kes tema kaudu sisse läheb saab päästetud -- Johannese10:9, Efeslastele 2:18, Heebrealastele 10:19-20, Johannese 14:6
 • Aga mina ja mu pere, meie teenime Issandat! -- Jos 24:15
 • Tõstke silmad ja vaadake põlde: need on juba valged lõikuseks! -- Jh 4:35-36
 • Pangem maha kõik koormav ja patt -- Heebrealastele 12:1-3
 • Palve -- Luuka 18:1, Matteuse 7:7, 1.Johannese 5:14-15, Johannese 15:7, Matteuse 6:6, Jakoobuse 5:16, Markuse 11:24-25
 • Kuradi vastu seiske kindlalt usus -- 1Peetruse 5:8-10
 • Marta ja Maarja -- Lk 10:38-42, Kg 3:1
 • Jeesus seisab ukse taga ja koputab -- Ilm 3:20, Jh 14:23
 • See tõeline valgus, mis valgustab igat inimest, oli tulemas maailma -- Johannese 1:1-14
 • Risti vägi -- Johannese 3:16, Roomlastele 5:8, Jesaja 53:4-6, Tiitusele 2:14, 1Peetruse 2.24
 • Riietuge uue inimesega! -- Efeslastele 4:22-24, Roomlastele 12:2
 • Jeesuse viimne paasasöömaaeg -- Luuka 22:19-20, Johannese 6:48,51,55,57,63
 • Kandke õiget meeleparanduse vilja -- Mt 3:8,10, Mt 7:18-19, Lk 13:6-9
 • Jeesus jättis teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes -- Johannese 13:15, 1.peetruse 2:19-21, Matteuse 16:24, Filiplastele 2:5-11
 • Ingel kuulutab rõõmusõnumit -- Luuka 2:8-14, Jesaja 52:10
 • Pühitsetud Issandale
 • Jehoova püha käsivars -- Js 52:10, Gl 4:4-5
 • Kas oled valmis selleks hetkeks? -- Mt 24:31, Mt 24:36, Lk 21:34-36
 • Jeesuse viimne paasasöömaaeg -- Lk 22:19-20, Jh 6:48,51,55,57,63
 • Pühavaimu tulek nelipühapäeval -- Apostlite teod 2:1-4;16-18, Hesekiel 11:19-20
 • Esmasünniõigus -- 1Ms 25:29-34

Kaasaegne kristlik kunst