Tunnistused

Hea on vaadata kristlike pilte selles pimedas maailmas. Vaatasin koos 10 aastase tütrega, ka temale meeldisid need pildid. Jõudu tööle.
TAIMI PEETSALU, Koogi k JÕGEVA MK, Eesti
* * *
TOHUTULT ILUSAD MAALID!!! õnnistust edaspidiseks
annabel, , Eesti
* * *
Sain hiljuti sõbralt ühe teie kaartidest, oli väga meeldiv saada midagi nii sügavat. On ju olemas nii palju erinevaid kaarte aga küll on hea, et leidub ka midagi hingele, mille üle jääd mõtlema ja mis on otse Piiblist. Aitäh! Jumal õnnistagu teid ja teie peret.Õnnistusi ihule, hingele, vaimule ja et kunagi ei lõppeks leib teie laualt.
Erle Kruusa, pärnu, Eesti

Jumala Sõna maalis

Minu eesmärk ja igatsus on maalida Jumala Sõna. Maale, mis paneksid vaataja mõtlema vaimsetele asjadele. Need pildid on inimestele, kes otsivad midagi enamat kui see nähtav maailm suudab pakkuda. Need on vaatajale, kes janunevad tõe järgi, otsivad seda õiget teed, mida mööda käia ja tõelist elu mida elada.

Loe edasi >>

Uudised

"Dedicated to the Lord"So, here's something new, I...All Giclee print -20%Until 12.31.

Vaata seda

 • Tee ellu -- Ef 2:1-10, Ro 10:9-10, 2Ko 5:17
 • Tõstke silmad ja vaadake põlde: need on juba valged lõikuseks! -- Jh 4:35-36
 • Pangem maha kõik koormav ja patt -- Heebrealastele 12:1-3
 • Jehoova püha käsivars -- Js 52:10, Gl 4:4-5
 • Pangem maha kõik koormav ja patt -- He 12:1-3
 • Jeesuse sünd -- Luuka 2:6-7
 • Immaanuel -- Matteuse 1:23
 • Ma ootan Issandat, mu hing ootab, ja ma loodan tema sõna peale. -- Ps 130:5
 • Jeesus on tee, tõde ja elu -- Jh 14:6, Ap 4:12, Jh 3:18, Jh 11:25-26, Kl 1:14-20, Mt 11:27-30
 • Ingel kuulutab rõõmusõnumit -- Luuka 2:8-14, Jesaja 52:10
 • Tähendamissõna kümnest neitsist -- Mt 25:1-13
 • Kandke õiget meeleparanduse vilja -- Mt 3:8,10, Mt 7:18-19, Lk 13:6-9
 • Risti vägi -- Johannese 3:16, Roomlastele 5:8, Jesaja 53:4-6, Tiitusele 2:14, 1Peetruse 2.24
 • Päästja on sündinud -- Galaatlaste 4:4-5, Jesaja 52:10
 • Jeesus on uks, kes tema kaudu sisse läheb saab päästetud -- Johannese10:9, Efeslastele 2:18, Heebrealastele 10:19-20, Johannese 14:6
 • Juuda Lõvi -- Rev 5:5
 • Jeesus jättis teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes -- Johannese 13:15, 1.peetruse 2:19-21, Matteuse 16:24, Filiplastele 2:5-11
 • Palve -- Luuka 18:1, Matteuse 7:7, 1.Johannese 5:14-15, Johannese 15:7, Matteuse 6:6, Jakoobuse 5:16, Markuse 11:24-25
 • Jumal, sinu Sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal -- Ps 119:105, Jh 12:46, Jh 1:1-3,5,9,14
 • Esmasünniõigus -- 1Ms 25:29-34
 • Jumal, sinu Sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal -- Ps 119:105, Jh 1:1-3,5,9,14, Jh 12:46
 • Aga mina ja mu pere, meie teenime Issandat! -- Jos 24:15
 • Jeesuse viimne paasasöömaaeg -- Luuka 22:19-20, Johannese 6:48,51,55,57,63
 • See tõeline valgus, mis valgustab igat inimest, oli tulemas maailma -- Johannese 1:1-14
 • Kitsas ja lai tee -- Mt 7:13-14, 5Mo 30:19-20
 • Riietuge uue inimesega! -- Efeslastele 4:22-24, Roomlastele 12:2
 • Marki mõtted -- Lk 12:4-5
 • Kas oled valmis selleks hetkeks? -- Mt 24:31, Mt 24:36, Lk 21:34-36
 • Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all; sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. -- Ps 23:5
 • Pühitsetud Issandale
 • Jeesuse viimne paasasöömaaeg -- Lk 22:19-20, Jh 6:48,51,55,57,63
 • Pühavaimu tulek nelipühapäeval -- Apostlite teod 2:1-4;16-18, Hesekiel 11:19-20
 • Hõisakem Issandale kogu ilmamaa -- Laul 98:4-6
 • Kadunud poja tagasitulek II -- Lk 15:11-31
 • Tähetargad hommikumaalt -- Matteuse 2:1-2
 • Kuradi vastu seiske kindlalt usus -- 1Peetruse 5:8-10
 • Meeleparandus ja Arm! -- Lk 7:36-38
 • Tähendamissõna külvajast -- Lk 8:4-15
 • Marta ja Maarja -- Lk 10:38-42, Kg 3:1
 • Julge särada!
 • Kadunud poja tagasitulek I -- Luuka 15:11-32
 • Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles. -- Mattheuse 28:6
 • Jeesus seisab ukse taga ja koputab -- Ilm 3:20, Jh 14:23

Kaasaegne kristlik kunst