Tunnistused

Väga ilusad e-kaardid! Suur tänu sellise erakordse võimaluse eest saata sõnumiga kaarte, aga mitte lihtsalt lillekesi
Siiri, Melbourne, Austraalia
* * *
inspireeritud... kaunis
E. P., , Eesti
* * *
Tänan Jumalat, et Ta juhatas mind Sinu piltide juurde. Nendes on tunda erilist tunnetust, Püha Vaimu väge. Ühekorraga nad vist vaatamiseks ei olegi. Hakkan käima neid pilte ühekaupa vaatamas ja mõtisklemas Jumala üle. Soovin jätkuvaidÕnnistusi Sulle ja Su perele.
Karin, Tallinn, Eesti

Jumala Sõna maalis

Minu eesmärk ja igatsus on maalida Jumala Sõna. Maale, mis paneksid vaataja mõtlema vaimsetele asjadele. Need pildid on inimestele, kes otsivad midagi enamat kui see nähtav maailm suudab pakkuda. Need on vaatajale, kes janunevad tõe järgi, otsivad seda õiget teed, mida mööda käia ja tõelist elu mida elada.

Loe edasi >>

Uudised

"Dedicated to the Lord"So, here's something new, I...All Giclee print -20%Until 12.31.

Vaata seda

 • Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles. -- Mattheuse 28:6
 • Pangem maha kõik koormav ja patt -- Heebrealastele 12:1-3
 • Pühavaimu tulek nelipühapäeval -- Apostlite teod 2:1-4;16-18, Hesekiel 11:19-20
 • Risti vägi -- Johannese 3:16, Roomlastele 5:8, Jesaja 53:4-6, Tiitusele 2:14, 1Peetruse 2.24
 • Jeesus on tee, tõde ja elu -- Jh 14:6, Ap 4:12, Jh 3:18, Jh 11:25-26, Kl 1:14-20, Mt 11:27-30
 • See tõeline valgus, mis valgustab igat inimest, oli tulemas maailma -- Johannese 1:1-14
 • Esmasünniõigus -- 1Ms 25:29-34
 • Jehoova püha käsivars -- Js 52:10, Gl 4:4-5
 • Hõisakem Issandale kogu ilmamaa -- Laul 98:4-6
 • Tähendamissõna kümnest neitsist -- Mt 25:1-13
 • Jeesus seisab ukse taga ja koputab -- Ilm 3:20, Jh 14:23
 • Pühitsetud Issandale
 • Immaanuel -- Matteuse 1:23
 • Kadunud poja tagasitulek II -- Lk 15:11-31
 • Jeesuse viimne paasasöömaaeg -- Lk 22:19-20, Jh 6:48,51,55,57,63
 • Palve -- Luuka 18:1, Matteuse 7:7, 1.Johannese 5:14-15, Johannese 15:7, Matteuse 6:6, Jakoobuse 5:16, Markuse 11:24-25
 • Ingel kuulutab rõõmusõnumit -- Luuka 2:8-14, Jesaja 52:10
 • Jeesuse sünd -- Luuka 2:6-7
 • Päästja on sündinud -- Galaatlaste 4:4-5, Jesaja 52:10
 • Kandke õiget meeleparanduse vilja -- Mt 3:8,10, Mt 7:18-19, Lk 13:6-9
 • Jeesus on uks, kes tema kaudu sisse läheb saab päästetud -- Johannese10:9, Efeslastele 2:18, Heebrealastele 10:19-20, Johannese 14:6
 • Tähetargad hommikumaalt -- Matteuse 2:1-2
 • Juuda Lõvi -- Rev 5:5
 • Tee ellu -- Ef 2:1-10, Ro 10:9-10, 2Ko 5:17
 • Aga mina ja mu pere, meie teenime Issandat! -- Jos 24:15
 • Marki mõtted -- Lk 12:4-5
 • Kitsas ja lai tee -- Mt 7:13-14, 5Mo 30:19-20
 • Tõstke silmad ja vaadake põlde: need on juba valged lõikuseks! -- Jh 4:35-36
 • Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all; sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. -- Ps 23:5
 • Jeesuse viimne paasasöömaaeg -- Luuka 22:19-20, Johannese 6:48,51,55,57,63
 • Kas oled valmis selleks hetkeks? -- Mt 24:31, Mt 24:36, Lk 21:34-36
 • Meeleparandus ja Arm! -- Lk 7:36-38
 • Marta ja Maarja -- Lk 10:38-42, Kg 3:1
 • Tähendamissõna külvajast -- Lk 8:4-15
 • Riietuge uue inimesega! -- Efeslastele 4:22-24, Roomlastele 12:2
 • Kadunud poja tagasitulek I -- Luuka 15:11-32
 • Jumal, sinu Sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal -- Ps 119:105, Jh 12:46, Jh 1:1-3,5,9,14
 • Kuradi vastu seiske kindlalt usus -- 1Peetruse 5:8-10
 • Jeesus jättis teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes -- Johannese 13:15, 1.peetruse 2:19-21, Matteuse 16:24, Filiplastele 2:5-11
 • Julge särada!
 • Ma ootan Issandat, mu hing ootab, ja ma loodan tema sõna peale. -- Ps 130:5
 • Pangem maha kõik koormav ja patt -- He 12:1-3
 • Jumal, sinu Sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal -- Ps 119:105, Jh 1:1-3,5,9,14, Jh 12:46

Kaasaegne kristlik kunst