Tunnistused

Tänan kruuside eest,need on tõesti väga ilusad, tõeline and Jumalalt. Päris raske oli teha valikut,kuna vaadates Teie töid,oleksin soovinud kõike.Teie maalid on tõesti sellised ,mis vaadates panevad end unustama ja mõtlema selle peale,kui vägev on Jumal, Aitäh teile, soovin palju Jumala õnnistusi ja Juhtimist Teie ellu ja töösse ka edaspidiseks ! Merike!
Merike, Haapsalust
* * *
Ma olen osasid neist piltidest tegelikus suuruses näinud ja need on lihtsalt sõnul seletamatult ilusad.
Kristi, Kuressaare, Eesti
* * *
VÕ R R A T U!!!!!!!!!!
Triin, Tallinn, Eesti

Jumala Sõna maalis

Minu eesmärk ja igatsus on maalida Jumala Sõna. Maale, mis paneksid vaataja mõtlema vaimsetele asjadele. Need pildid on inimestele, kes otsivad midagi enamat kui see nähtav maailm suudab pakkuda. Need on vaatajale, kes janunevad tõe järgi, otsivad seda õiget teed, mida mööda käia ja tõelist elu mida elada.

Loe edasi >>

Vaata seda

 • Tähetargad hommikumaalt -- Matteuse 2:1-2
 • Immaanuel -- Matteuse 1:23
 • Meeleparandus ja Arm! -- Lk 7:36-38
 • Jeesuse viimne paasasöömaaeg -- Lk 22:19-20, Jh 6:48,51,55,57,63
 • Jumal, sinu Sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal -- Ps 119:105, Jh 12:46, Jh 1:1-3,5,9,14
 • Pühavaimu tulek nelipühapäeval -- Apostlite teod 2:1-4;16-18, Hesekiel 11:19-20
 • Hõisakem Issandale kogu ilmamaa -- Laul 98:4-6
 • Kas oled valmis selleks hetkeks? -- Mt 24:31, Mt 24:36, Lk 21:34-36
 • Kitsas ja lai tee -- Mt 7:13-14, 5Mo 30:19-20
 • Ma ootan Issandat, mu hing ootab, ja ma loodan tema sõna peale. -- Ps 130:5
 • Jumal, sinu Sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal -- Ps 119:105, Jh 1:1-3,5,9,14, Jh 12:46
 • Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles. -- Mattheuse 28:6
 • Kadunud poja tagasitulek I -- Luuka 15:11-32
 • Marta ja Maarja -- Lk 10:38-42, Kg 3:1
 • Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all; sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. -- Ps 23:5
 • Jeesuse viimne paasasöömaaeg -- Luuka 22:19-20, Johannese 6:48,51,55,57,63
 • Jeesus on tee, tõde ja elu -- Jh 14:6, Ap 4:12, Jh 3:18, Jh 11:25-26, Kl 1:14-20, Mt 11:27-30
 • Tee ellu -- Ef 2:1-10, Ro 10:9-10, 2Ko 5:17
 • Riietuge uue inimesega! -- Efeslastele 4:22-24, Roomlastele 12:2
 • Tähendamissõna külvajast -- Lk 8:4-15
 • Ingel kuulutab rõõmusõnumit -- Luuka 2:8-14, Jesaja 52:10
 • Julge särada!
 • Esmasünniõigus -- 1Ms 25:29-34
 • Jeesus seisab ukse taga ja koputab -- Ilm 3:20, Jh 14:23
 • Pangem maha kõik koormav ja patt -- Heebrealastele 12:1-3
 • Kuradi vastu seiske kindlalt usus -- 1Peetruse 5:8-10
 • Jeesus on uks, kes tema kaudu sisse läheb saab päästetud -- Johannese10:9, Efeslastele 2:18, Heebrealastele 10:19-20, Johannese 14:6
 • See tõeline valgus, mis valgustab igat inimest, oli tulemas maailma -- Johannese 1:1-14
 • Kandke õiget meeleparanduse vilja -- Mt 3:8,10, Mt 7:18-19, Lk 13:6-9
 • Pühitsetud Issandale
 • Pangem maha kõik koormav ja patt -- He 12:1-3
 • Palve -- Luuka 18:1, Matteuse 7:7, 1.Johannese 5:14-15, Johannese 15:7, Matteuse 6:6, Jakoobuse 5:16, Markuse 11:24-25
 • Päästja on sündinud -- Galaatlaste 4:4-5, Jesaja 52:10
 • Kadunud poja tagasitulek II -- Lk 15:11-31
 • Jehoova püha käsivars -- Js 52:10, Gl 4:4-5
 • Risti vägi -- Johannese 3:16, Roomlastele 5:8, Jesaja 53:4-6, Tiitusele 2:14, 1Peetruse 2.24
 • Jeesuse sünd -- Luuka 2:6-7
 • Tõstke silmad ja vaadake põlde: need on juba valged lõikuseks! -- Jh 4:35-36
 • Jeesus jättis teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes -- Johannese 13:15, 1.peetruse 2:19-21, Matteuse 16:24, Filiplastele 2:5-11
 • Juuda Lõvi -- Rev 5:5
 • Aga mina ja mu pere, meie teenime Issandat! -- Jos 24:15
 • Marki mõtted -- Lk 12:4-5
 • Tähendamissõna kümnest neitsist -- Mt 25:1-13

Kaasaegne kristlik kunst